Spartakiada w Kaliskach

Dnia 21 września na hali ZSP w Kaliskach odbyła się kolejna Spartakiada. W tegorocznej imprezie uczestniczyli podopieczni z ŚDS Gminy Zblewo, ŚDS w Konarzynach, ŚDS ze Skarszew, OREW w Gminie Kaliska, ŚDS w Kaliskach oraz członkowie Stowarzyszenia Rodziców Wychowujących Dzieci Niepełnosprawne „Dziecko Miłości” w Kaliskach. Zadanie realizowane było dzięki środkom pozyskanym przez stowarzyszenie „Dziecko Miłości” w ramach zadania publicznego „Możemy- Chcemy- Wspieramy”, gdzie nasz ŚDS był partnerem. 
Po przywitaniu i przedstawieniu gości, którzy przyjęli nasze zaproszenie, aby nam kibicować, kierownik ŚDS przedstawiła cel i plan imprezy, po czym zawodnicy przystąpili do przysięgi sportowej i integracji. Następnie odbyło się osiem konkurencji sportowych nagradzanych medalami: piłka w tunelu, skoki na skakance, przewróć- postaw, sadzenie ziemniaków, kelner, kulawy lisek, kozłowanie piłki i nowe zadanie- sportowy quiz. W przerwach między zawodami uczestnicy korzystali z poczęstunku oraz bawili się przy muzyce. Na zakończenie Spartakiady podsumowano sportowe zmagania i Pan Wójt Sławomir Janicki wręczył drużynom nagrody i dyplomy. Serdecznie gratulujemy wszystkim sportowej postawy, wspaniałej zabawy i doskonałych wyników!