Pracownia rękodzielnicza

Pracownia rękodzielnicza

Poprzez udział w zajęciach rękodzielniczych, uczestnicy pracowni są usamodzielniani, uspołeczniani oraz aktywizowani. W ramach zajęć pracowni, podopieczni mają okazję zapoznać się różnymi technikami dekorowania; domowego recyklingu ( ponownego wykorzystywania różnych niepotrzebnych przedmiotów i nadawania im nowego „życia”; uczą się spędzania czsu wolnego w sposób twórczy. Ponadto uczestniczą w innych zajęciach tj. muzyczne, ruchowe, wokalne, kabaretowe, jak również w treningach. Podczas zajęć porusza się także temat higieny osobistej i organizuje się trening higieniczno- estetyczny. W ramach aktywizacji zawodowej uczestnicy wykonują prace porządkowe, czyli sprzątanie „domu” i pracowni.

 Cele zajęć :

 • Rozwijanie twórczości artystycznej,
 • Nabycie (wzrost) kształtowanie umiejętności odbioru, przeżywania i oceniania sztuki;
 • Rozwijanie twórczego myślenia, zainteresowania sztuką i jej technikami,
 • Kształcenie umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi,
 • Rozwijanie aktywności twórczej poprzez wykonywanie prac plastycznych, tworzenie wystaw, szukanie inspiracji, etc.
 • Rozwijanie wyobraźni i uzdolnień plastycznych uczestników,
 • Rozwijanie zainteresowań uczestników,
 • Doskonalenie umiejętności manualnych,
 • Nauka umiejętności planowania i przewidywania,
 • Rozwijanie wyobraźni i kreatywności,
 • Nauka spędzania czasu wolnego w sposób twórczy,
 • Wzbogacenie galerii ŚDS,
 • Motywowanie do udziału w konkursach plastycznych organizowanych przez różne instytucje;
 • Promocja uczestników i Domu w środowisku i regionie.
 • wpływanie przez sztukę na postawy, obyczaje i kulturę uczestników oraz atmosferę ich wzajemnego współżycia.
 • Utrwalanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Uczestnicy podczas zajęć powinni wyrobić w sobie nawyki estetyczne oraz bardzo ważną w tej pracy dokładność. Rehabilitacja osób niepełnosprawnych w tej pracowni ma na celu ukazanie im możliwości podjęcia pracy i przygotowania ich do konkretnych prac rękodzielniczych. Ponadto celem jest także uzmysłowienie uczestnikom przydatności ich pracy, podniesienie samooceny, pomoc w uwierzeniu we własne możliwości oraz wyrobienie umiejętności współpracy w grupie.