Pracownia kulinarna

Pracownia kulinarna

Zajęcia w pracowni kulinarnej prowadzone są codziennie. Ich głównym celem jest nauka samodzielnego przygotowania posiłku i czynności związanych z zaspokajaniem najważniejszych potrzeb życiowych. Zajęcia prowadzone są w bardzo dobrze wyposażonej kuchni, co pozwala na naukę obsługi sprzętów AGD znajdujących się w pracowni. Uczestnicy uczą się również przygotowania posiłków na różne okazje, w tym również ciast. Zajęcia kulinarne to również satysfakcjonująca droga rozwijania poczucia własnej wartości, kształtowania pozytywnych relacji. Uczestnictwo w zajęciach poprawia nastrój, uczy zaradności życiowej potrzebnej w codziennym funkcjonowaniu, rozwija cierpliwość, samodzielność i wytrwałość oraz umiejętności współdziałania, wyrabia poczucie estetyki i wyobraźni. Prowadzony z uczestnikami trening kształtuje cechy pożądane w relacjach społecznych takich jak współpraca, odpowiedzialność.
Zajęcia w kuchni to także planowanie budżetu domowego oraz listy zakupów. Pracownia kulinarna prowadzi również sklepik, o który nie tylko musi dbać sprzedając towar, ale również ma za zadanie go zaopatrzać.
Cele zajęć w pracowni kulinarnej:
• Usamodzielnienie uczestników
• Wzmacnianie poczucia własnej wartości
• Rozwijanie zaradności życiowej
• Doskonalenie umiejętności obróbki mięsa
• Nabycie umiejętności doprawiania potraw
• Uwrażliwienie na estetykę przygotowanych potraw
• Kształtowanie umiejętności dekoracji stołu
• Rozwijanie aktywności twórczej poprzez zajęcia carvingu
• Wzmacnianie więzi między uczestnikami
• Nauka umiejętności planowania i przewidywania
• Wyrobienie nawyków estetycznych
• Wyrabianie umiejętności korzystania z przepisów kulinarnych
• Nauka umiejętności przygotowania potraw na specjalne okazje: urodziny, święta itp.
• Utrwalanie wiadomości związanych z prawidłowym przechowywaniem żywności
• Doskonalenie umiejętności planowania menu
• Wyrabianie nawyku zakładania odzieży ochronnej np. fartucha
• Uwrażliwienie na zasady odpowiedniego zachowania się przy stole
• Rozwijanie umiejętności wzajemnej współpracy i pomocy
• Doskonalenie umiejętności posługiwania się sztućcami
• Poznanie technik i organizacji czasu przy wypieku ciast
• Nauka sporządzania prostych deserów