Pracownia komputerowa

Pracownia komputerowa

W tej pracowni uczestnicy nabywają umiejętności z zakresu obsługi komputera, korzystania z programu Paint i Word, uczą się sporządzać pisma i wstawiać obrazki; uczestnicy chętnie też przeglądają strony internetowe i korzystają z portali społecznościowych.                                Celem tych działań jest rozwijanie zainteresowań oraz nauka efektywnego wykorzystania komputera, poszerzenie wiedzy o otaczającym świecie oraz nauka zagospodarowania czasu wolnego.