Pierwsza pomoc -ważna sprawa!

Dzisiaj nas terapeuci przeprowadzili dla wszystkich uczestników zajęcia, przypominające zasady udzielania pierwszej pomocy. Po krótkiej pogadance i instruktarzu przeprowadzonym przez Monikę i Angelikę, chętni mogli wypróbować swoje umiejętności w tym zakresie. Okazało sie, że Radośni na temat zasad udzielania pomocy wiedzą wiele: jak sprawdzić oddech, w jakiej pozycji ułożyć chorego, pod jakie numery zadzwonić po pomoc.