Kontakt

Środowiskowy Dom Samopomocy typu A, B i C w Kaliskach
ul. Długa 53, 83-260 Kaliska, NIP 592-22-61-504
sds.kaliska.pl | http://bipsds.kaliska.pl/

kierownik@sds.kaliska.pl

ksiegowosc@sds.kaliska.pl

terapia@sds.kaliska.pl

iod@sds.kaliska.pl